Aline

Kokonaisvaltaista osaamista asiakkaan näkökulmasta

Muotoilemme palveluita ja brändejä digitaaliselle aikakaudelle aina asiakkaan omista lähtökohdista: kartoitamme, tunnistamme ja ideoimme yhdessä!

Palveluiden ja brändien muotoilu ovat monella tapaa samanlaisia, sillä molemmat on vahvasti asiakaslähtöisiä ja pyrkivät edistämään liiketoiminnan arvoa. Silti ne eroavat toisistaan voimakkaasti siinä, mihin ne pyrkivät vaikuttamaan, sillä palvelumuotoilu vaikuttaa toimintaan ja brändimuotoilu ihmisten käsityksiin.

Alinen palvelukonsepteissa yhdistyy vahvasti asiakaslähtöisyys ja oman brändin erottuvuutta hyödyntävä ajattelu. Tämä mahdollistaa brändin pääsyn myös mielikuvien ja käsitteiden tasolta käytännönläheisiin käsin kosketeltaviin kokemuksiin. Se antaa mahdollisuuden kehittää kestäviä digitaalisia tai fyysisiä palveluja, jotka antavat arvoa käyttäjälleen ja yritykselle.

Olemme aina avoimia uusille yhteyksille, ideoille, hankkeille ja yhteistyökumppaneille, joten nähdään pian!