Palvelun käyttöehdot

13.5.2020

Sytyttämö-palvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttäjän on luettava ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan. Käyttäjällä (jäljempänä “Käyttäjä”) tarkoitetaan jäljempänä tapauskohtaisesti joko yksityishenkilöä tai yritystä. Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jota käyttäjä ja palvelun tuottamisesta vastaava Prizztech Oy (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) sitoutuvat asiakassuhteessa noudattamaan.

Palveluntuottaja:

Prizztech Oy
Siltapuistokatu 14, 28100 PORI

Y-tunnus: 0773693-4
www.prizz.fi

1 Yleistä palvelun käytöstä

Palvelun käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja.

Palvelun käyttötarkoituksena on auttaa Satakunnassa toimivia yrittäjiä ja yrityksiä kehittämään innovaatioita ja ideoimaan uusia ratkaisuja liiketoimintaansa. Palvelu tarjoaa palvelun kautta tarjolla olevien luovan alan toimijoiden ideat ja osaamisen yritysten käyttöön maksuttoman ideointipajan muodossa. Ideointipajat toteutetaan ensisijaisesti etäyhteydellä yleisiä etäyhteysohjelmia hyödyntämällä.

2 Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Palvelun käytön edellytyksenä on, että Käyttäjä varaa edustamalleen yritykselle ideointipajan palvelun verkkosivustolta löytyvän lomakkeen kautta osoitteessa https://sytyttamo.businesspori.fi.

Palvelun Käyttäjällä tulee olla oikeus edustaa ilmoittamaansa yritystä.

3 Palvelun tietosuoja

Palveluntuottaja säilyttää Käyttäjää koskevat tiedot ja asiakirja-aineksen luottamuksellisina. Pääsy ainekseen on ainoastaan Palveluntuottajan omilla työntekijöillä ja niillä Palveluntuottajan kumppaneilla, joilla on asianmukainen rooli Palvelun ylläpidossa ja kehittämisessä.

Käyttäjät rekisteröidään Palveluntuottajan asiakasrekisteriin. Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”Tietosuojaseloste”) esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy periaatteet. Palvelun kulloinkin ajantasaisin tietosuojaseloste on luettavissa Palveluntuottajan verkkosivuilla osoitteessa https://www.prizz.fi/media/tietosuojaselosteet/tietosuojaseloste-asiakkaille-yrinet3.pdf

4 Veloitukset palvelun käytöstä ja vastuut kustannuksista

Palvelu on Käyttäjälle maksuton.

Palveluntuottaja ei vastaa mahdollisista välillisistä tai muiden osapuolten Käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista. Käyttäjä vastaa itse Palvelussa tekemistään sitoumuksista.

5 Palvelun sisältö ja ylläpito

Palvelu on kokeiluluonteinen Palvelu, joka on tarjolla toistaiseksi. Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa Palvelun päättymisestä ja Palvelun sisällön muuttamisesta.

Palveluntuottajalla on oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ilman vahingonkorvausvastuuta.

6 Käyttöehtojen voimassaolo sekä muutokset palvelussa

Käyttöehdot tulevat keskinäisessä asiakassuhteessa voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntuottajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun. Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Palveluntuottajalla on oikeus perua tai evätä Palvelun käyttöoikeus ja asiakkuus sellaiselta Käyttäjältä, joka ei ole asiakassuhteessa noudattanut näitä Käyttöehtoja tai lakia.

Palvelun sisältöä voidaan muuttaa kokeilun kuluessa eri osapuolten toiveiden ja tarpeiden mukaan.