Saija Mäkinen

Yritykseesi oma life coach?

Yrittäjä Saija Mäkinen löysi Sytyttämöstä vinkkejä ja ideoita uudelle In house coach -palvelulleen.

”Olen perinteisen kiinalaisen lääketieteen akupunktiohoitaja ja shiatsuhoitaja. Lisäksi valmistuin maaliskuussa life coach:ksi ja suunnittelin, miten heti keväällä kohdennan uusia valmennuspalvelujani yrityksille. Tarkoituksenani oli myös mennä Lappiin hetkeksi töihin. Sitten tuli korona enkä myynyt mitään, ja Lapin reissukin jäi tosi lyhyeksi.

Olin itse aiemmin pitänyt luentoja hoitotiloissa ja nyt olen siirtynyt webinaareihin. Osan pidän ilmaiseksi, osasta perin maksun. Tavoitan näin verkon välityksellä aivan erilaisen määrän ihmisiä, se pitää turhautumisen tämän hetkisessä tilanteeseen poissa ja motivaatiota yllä.

Yrityksille suunnattuja life coach -palveluja ei vielä paljon ole. Palveluni on niin sanottu In house coach (IHC) eli työskentelen yrityksessä ja sen toimitiloissa esimerkiksi yhden päivän viikossa. Etelä-Suomessa palvelua osataan jo käyttää, toivottavasti pian myös Satakunnassa ja lähimaakunnissakin.

Life coach on kustannustehokas tapa pitää huolta yrityksen työilmapiiristä ja henkilökunnan työkyvystä. Toki sen hyödyntäminen vaatii yritysten johdolta uudenlaista ajattelua, sitä, että halutaan ennaltaehkäistä ongelmia eikä ratkaista niitä vasta sitten, kun ne tulevat eteen. Tämä tekisi hyvää myös yrittäjille itselleen. Tällaisena aikana, kun stressitaso on korkea, voisi ottaa itselleen valmentajan, jonka tuella panostaisi henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Panos tulisi varmasti korkojen kera takaisin.

Kun yritys ottaa oman In house coachin, siitä on monia hyötyjä. Valmentaja tukee henkilökunnan fyysistä ja henkistä jaksamista, kehittää heidän vuorovaikutustaitojaan ja auttaa ihmisiä löytämään itse keinoja ongelmatilanteisiin. Paineensietokyky kohenee, samoin kasvaa ymmärrys muita ja heidän ajatuksiaan kohtaan. Valmennus lisää ihmisen motivaatiota tehdä itse parhaansa.

Sytyttämön palvelu tuli todella hyvään saumaan. Kesällä sparrasimme Rock My Busineksen väen kanssa verkkosivustoani ja uuttaa tuotenimeä vahvanahuomiseen.fi. Nyt sivut ovat valmiit, sen jälkeen siirryn valmennuksen markkinointiin ja lanseeraan uusia tuotteita. Myös hoitotyöt ovat hieman jo lisääntyneet, joten hyvältä tämä vaikuttaa.”