Tekoälyllä tehokkuutta toimintaan

all3D Oy on Porissa toimiva suunnittelutoimisto, joka tarjoaa telakka- ja laitosteollisuuden asiakkailleen insinööriosaamista 3D-mallinnuksessa ja suunnittelussa. Yritystä luotsaavien Markus Helmlen sekä Markku Palomäen mukaan koronatilanteesta johtuvat rajoitukset ovat tuoneet haasteita työskentelylle. Monet asiakkaista asettivat rajoituksia yrityksen tiloissa liikkumiselle. Turvallisuusseikoista ei tingitä, joten työt tehdään tietoturva huomioiden etänä kaikilla mahdollisilla osa-alueilla ja vain välttämättömät käynnit asiakkaan tiloissa suoritetaan.

”Tarjoamme asiakkaillemme 3D-sovelluksiin liittyviä suunnittelu-, ylläpito- ja konsultointipalveluita. Kehitämme lisäksi asiakaskohtaisesti lisensoituja ohjelmistoja helpottamaan ja nopeuttamaan asiakkaan jatkotyöskentelyä 3D-mallien parissa. Aika nopeasti huomasimme, että tilanteen aiheuttama epävarmuus sai asiakkaat varovaisemmiksi lisenssituotteisiin liittyvissä investoinneissa.”

Yrityksen omissa prosesseissa tunnistettiin muutamia aikaa vieviä ja erityistä tarkkuutta vaativia työvaiheita, joiden kehittämiseen päätettiin keskittyä muun toiminnan hidastuessa. Rahoitusta haettiin Business Finlandilta ja myönteinen päätös mahdollisti kehitystöiden käynnistämisen.

”Kehityshankkeemme on toteuttaa tekoälyä hyödyntävä ohjelmisto, joka auttaa yhdistämään tietolähteitä teknisiin tarkoituksiin. Ohjelmisto tulee automatisoimaan osan prosesseistamme ja näin ollen vapauttamaan henkilöresursseja muuhun työhön. Ohjelmisto tulee olemaan valmistuttuaan oleellinen osa toimintaamme myös tulevaisuudessa. Haluamme olla kriisin jälkeen entistä vahvempia.

Korona koettelee meitä kaikkia nyt kovalla kädellä. Olemme omalta osaltamme yrittäneet mukautua vallitsevaan tilanteeseen ja turvata töiden jatkumisen kriisin yli. Halusimme toimia heti, emmekä reagoida vasta pakon edessä jälkikäteen. Kannustamme muitakin pysähtymään miettimään, mitä olette halunneet kehittää yrityksenne toiminnassa. Joskus voi olla yksin vaikea tarkastella omaa toimintaansa uudelta kannalta, joten erilaisiin tarjolla oleviin yritysten kehityspalveluihin kannattaa nyt tukeutua.”